Faedah dari Shalat Berjamaah

by • 25/01/2016 • Fiqih RemajaComments (0)5064

Shalat jamaah bukan sekedar berkumpul saja dan berbarengan menunaikan hajat pada Allah di masjid, ternyata shalat jamaah punya faedah besar.

Beberapa faedah shalat jamaah:

 • Agar bisa berkumpul di waktu tertentu, Islam mengajarkan manajemen waktu yang baik
 • Beribadah kepada Allah dengan bentuk berkumpul
 • Menumbuhkan rasa cinta sesama
 • Saling mengenal satu dan lainnya
 • Mengagungkan syariat Allah
 • Menampakkan kejayaan Islam
 • Mengajarkan orang yang tidak mengerti shalat
 • Menyatukan umat Islam, tidak menjadikan mereka berpecah belah
 • Belajar untuk mengikuti seorang pemimpin
 • Bisa memperhatikan keadaan orang miskin dan sakit ketika berjamaah
 • Kaum muslimin merasa berada dalam satu derajat karena berada dalam jamaah yang sama
 • Mengikuti generasi awal Islam yang rajin berjamaah
 • Bersatunya kaum muslimin di masjid akan turun berkah
 • Menambah semangat jika berjamaah
 • Semakin menambah pahala jika jamaah semakin banyak
 • Ada bentuk dakwah dengan perkataan dan perbuatan

Semoga adik-adik remaja semakin rajin menunaikan shalat berjamaah di masjid. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

Darush Sholihin, Panggang, Gunungkidul, 15 Rabi’uts Tsani 1437 H

Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel RemajaIslam.Com

Pin It

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *